Τί είναι η Προσφορά;

Η Προσφορά είναι το ενδιαφέρον ενός επαγγελματία για ένα Αίτημα. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να συμπληρώσει περιγραφή σχετικά με λεπτομέρειες που αφορούν την Προσφορά.

Να σημειωθεί ότι η Προσφορά εμφανίζεται μόνο στον χρήστη που δημιούργησε το Αίτημα και όχι στους υπόλοιπους χρήστες της πλατφόρμας, ούτε εμφανίζεται δημόσια στο διαδίκτυο.