Τί είναι τα Εκτυπώσιμα Συμβόλαια;

Με την οριστικοποίηση των Συμβολαίων μιας Ομάδας Εργασίας, εμφανίζεται η επικεφαλίδα «Εκτυπώσιμα Συμβόλαια» κάτω από την επικεφαλίδα «Προσθήκη νέου σχολίου» της Ομάδας Εργασίας. Στην ουσία είναι τα συμβόλαια σε μορφή βελτιστοποιημένη για εκτύπωση.