Τί είναι το Αίτημα;

Το Αίτημα είναι η ανάθεση εργασίας σε κάποιον επαγγελματία. Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα δημιουργίας αιτήματος σε τρία απλά βήματα. Στο πρώτο βήμα συμπληρώνετε λεπτομέρειες σχετικά με το αίτημα, διαλέγετε για παράδειγμα τον τύπο του, π.χ. αγορά ακινήτου, πώληση, ενοικίαση, εκτίμηση κλπ. Στο δεύτερο βήμα συμπληρώνετε λεπτομέρειες που αφορούν την ιδιοκτησία, για παράδειγμα την τοποθεσία του. Στο τρίτο και τελευταίο βήμα συμπληρώνετε στοιχεία επικοινωνίας και μια προαιρετική γενική περιγραφή. Με την δημιουργία του Αιτήματος ειδοποιούνται οι επαγγελματίες και το Αίτημα αρχίζει να λαμβάνει Προσφορές. Το Αίτημα σταματάει αυτόματα να λαμβάνει προσφορές αν εκπληρωθούν κάποια κριτήρια, όπως αριθμός ημερών από την δημιουργία του ή αριθμός Προσφορών. Μπορεί αν θέλει ο δημιουργός του Αιτήματος να το σταματήσει χειροκίνητα. Με την λήξη του Αιτήματος εμφανίζονται οι Προσφορές στον δημιουργό του και πλέον αυτός επιλέγει τον επαγγελματία με τον οποίο θα συνεργαστεί. Από εκεί ξεκινάει η Ομάδα Εργασίας, περισσότερα για την οποία θα βρείτε στην αντίστοιχη ερώτηση «Τι είναι Ομάδα Εργασίας».

Να σημειωθεί ότι το Αίτημα εμφανίζεται μόνο στους συνδεδεμένους χρήστες και όχι δημόσια στο διαδίκτυο.