Όροι και Προϋποθέσεις

Καλως ήρθατε στο realestateportal.co

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας του realestateportal.co.

Το realestateportal.co βρίσκεται στη:

Μοναστηρίου 85, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη - 54627, Ελλάδα

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του realestateportal.co αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: “Πελατης”, “Εσείς” και “Δικό σας”, αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται στον ιστότοπο και αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Εταιρίας μας. “Η Εταιρία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Δικό μας” και “Εμάς”, αναφέρεται στην Εταιρία μας. “Ομάδα”, “Ομάδες”, ή “Εμάς¨, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στους εαυτούς μας, ή είτε στον Πελάτη είτε στους εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για να αναληφθεί η διαδικασία της βοήθειας μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με ρητό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Πελατών σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών/ προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και υπάκουα, με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων σε ενικό, πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση και/ή αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρείται ως ανταλλάξιμη και ως εκ τούτου, ως αναφορά στην ίδια.

Cookies

Χειριζόμαστε τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του realestateportal.co αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του realestateportal.co.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε χρήσιμες πληροφορίες χρηστών για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένα σημεία του ιστότοπού μας για να μας επιτραπεί η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για των επισκεπτών. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους / διαφημιστές συνεργάτες μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η realestateportal.co και/ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο realestateportal.co. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλλετε και/ή να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://www.realestateportal.co για την προσωπική σας χρήση υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύονται τα εξής:

 1. Αναδημοσίευση υλικού από τη διεύθυνση https://www.realestateportal.co

 2. Πώληση, μίσθωση ή χορήγηση δευτερεύουσας άδειας από τη διεύθυνση https://www.realestateportal.co

 3. Αναπαραγωγή, διπλοτυπία ή αντιγραφή υλικού από τη διεύθυνση https://www.realestateportal.co

Εκ νέου διανομή περιεχομένου από το realestateportal.co (εκτός εάν το περιεχόμενο είναι ειδικά σχεδιασμένο για εκ νέου διανομή)

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 1. Κυβερνητικές υπηρεσίες

 2. Μηχανές αναζήτησης

 3. Οργανισμοί ειδήσεων

 4. Οι σε απευθείας σύνδεση διανομείς καταλόγων όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων, και

 5. Διακοινοτικές Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις σε όλη την χώρα εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, εμπορικά φιλανθρωπικά κέντρα, και φιλανθρωπικές ομάδες άντλησης κεφαλαίων που δεν μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί λανθασμένα την χορηγία, την επικύρωση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την απόλυτη κρίση μας άλλα αιτήματα έγκρισης από τους ακόλουθους τύπους οργανώσεων:

 1. Ευρέως γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και/ή επιχειρήσεις, όπως Εμπορικά Επιμελητήρια, American Automobile Association, AARP και Ένωση Καταναλωτών

 2. dot.com κοινότητες

 3. Συνεταιρισμοί ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων φιλανθρωπίας

 4. Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.

 5. Διαδικτυακές πύλες

 6. Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις, και

 7. Εκπαιδευτικά ινστιτούτα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσεων από αυτούς του οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντανακλούσε δυσμενείς επιπτώσεις για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, οι εμπορικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως οι ευκαιρίες εργασίας από το σπίτι, δεν επιτρέπεται να συνδέονται), (β) ο οργανισμός δεν έχει ικανοποιητικό μητρώο με εμάς, (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερβαίνει την απουσία του, και (δ) όταν ο σύνδεσμός βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πηγών πληροφοριών ή είναι διαφορετικά σύμφωνος με το συντακτικό περιεχόμενο ενός ενημερωτικού δελτίου ή παρόμοιου προϊόντος που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι παραπλανητικός, (β) δεν υπονοεί λανθασμένα την χορηγία, την επικύρωση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.

Αν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected]. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου και/ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα των διευθύνσεων URL στον ιστότοπό μας τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα, ή

 2. Χρησιμοποιώντας τον Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων (Διεύθυνση Ιστού) που συνδέεται, ή

 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου ή του υλικού που συνδέεται με αυτό και έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο συνδεδεμένου μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του realestateportal.co ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση απουσίας συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστοτόπου μας.

Επιφύλαξη των Δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανα πάσα στιγμή και κατά την διακριτική ευχέρεια του αιτήματος, σας ζητούμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις πολιτικές σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.  

Αφαίρεση συνδέσμων από των ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα ανάρμοστη για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά του, ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.

Content Liability

Δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Να μην εμφανίστεί σύνδεσμος (σύνδεσμοι) σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπού σας ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει, αλλιώς παραβαίνει ή υποστηρίζει την παράβαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Αποποίηση Ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμόσιμο νόμο, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που επιβάλλει ο νόμος όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς χρήση και/ή τη χρήση εύλογης προσοχής και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 1. Περιορίσει ή αποκλείσει την δική μας ή δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια,

 2. Περιορίσει ή αποκλείσει την δική μας ή δική σας ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,

 3. Περιορίσει οποιεσδήποτε από τις δικές μας ή δικές σας ευθύνες με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή

 4. Αποκλείσει οποιεσδήποτε από τις δικές σας ή δικές μας ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο, και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμης υποχρέωσης.

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

Πίστωση και Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αυτή η σελίδα όρων και προϋποθέσεων δημιουργήθηκε στη γεννήτρια termsandconditionstemplate.com. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με κάποιον από τους όρους μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.