Σχετικά με εμάς

Το RealEstatePortal.co είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για δικτύωση και συνεργασία όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε συναλλαγές ακίνητης περιουσίας και διαχέιριση ακίνητης περιουσίας. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα που δημιουργεί και υποστηρίζει υπεύθυνες συνεργασίες B2C και B2B.

RealEstatePortal.co features

Μερικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:

  • Αυτόματη δημιουργία παραγγελιών και συμβάσεων.
  • Διαφάνεια και συνεχή online παρακολούθηση των ενεργών έργων που εμπλέκουν επαγγελματίες.
  • Συλλογή, αποθήκευση και διαμοιρασμό εγγράφων και πληροφοριών αναγκαίων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.
  • Δυνατότητα ανάθεσης ενός έργου σε συγκεκριμένο επαγγελματία ή επιλογή επιθυμητού επαγγελματία από μια αυτόματα δημιουργημένη λίστα από τον ειδικό αλγόριθμο αναζήτησης και επιλογής βασισμένη σε συγκεκριμενα αντικειμενικά κριτήρια.

*το επαγγελματικό σύστημα αναζήτησης δεν είναι μια ηλεκτρονική λίστα από ονόματα, δεν διαφημίζει επαγγελματίες βασισμένο σε διαφημιστικά κόστη, δεν προτείνει την φθηνότερη λύση αλλά εμφανίζει ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εφαρμόζοντας έναν καινοτόμο συνδυασμό από προσόντα και ανάγκες.

Το RealEstatePortal.co περιλαμβάνει κτηματομεσίτες, διαχειριστές, δικηγόρους, ασφαλιστές, πολιτικούς μηχανικούς φοροτενικούς και άλλους επαγγελματίες που είναι ανοικτοί σε συνεργασίες.

Real Estate Collaboration Platform

Το RealEstatePortal.co υποστηρίζει υπεύθυνες και αποκλειστικές συνεργασίες και στοχεύει να καταστίσει γνώριμη στους επαγγελματίες την επιλογή των πελατών τους. Για αυτόν τον λόγο, κάθε επαγγελματικό προφίλ δίνει σημασία στα ιδιαίτερα προσόντα του καθένα (γνώσεις, δεξιότητες, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες, χόμπυ και ενδιαφέροντα).