Πώς ελέγχω την εγκυρότητα ενός Ψηφιακά Υπογεγραμμένου Συμβολαίου;

Στο Στάδιο «Συμβόλαια» μιας Ομάδας Εργασίας, κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Έλεγχος εγκυρότητας συμβολαίων» ή εδώ και ανεβάζετε το αρχείο *.rdsc που έχετε για να ελέγξετε αν το αρχείο είναι έγκυρο ή όχι. Αν είναι, τότε θα εμφανιστούν οι κρυπτογραφημένες πληροφορίες σε μηχανογραφημένη μορφή, αναγνώσιμη από άνθρωπο.