Πώς επικοινωνώ με τα άλλα μέλη μιας Ομάδας Εργασίας;

Όταν συμμετέχετε σε μια Ομάδα Εργασίας υπάρχουν οι εξής δυο τρόποι επικοινωνίας:

  • Απευθείας ιδιωτικό μήνυμα σε κάποιο άλλο μέλος που δεν εμφανίζεται στα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Εργασίας
  • Τα Σχόλια τα οποία φαίνονται σε όλα τα μέλη της ίδιας Ομάδας Εργασίας