Τί είναι τα Προσωπικά Μηνύματα;

Όταν συμμετέχετε σε μια Ομάδα Εργασίας έχετε την δυνατότητα να στείλετε μήνυμα απευθείας σε κάποιο μέλος της. Στα μηνύματα αυτά η συνομιλία είναι ιδιωτική και δεν εμφανίζεται στα άλλα μέλη της Ομάδας Εργασίας.