Τί είναι τα C.R.E.C.O.S και Ε.Π.Π.Α και ποιός ο ρόλος τους στην συνεργασία με το RealEstatePortal ?

Η Ε.Π.Π.Α είναι η ένωση πιστοποιημένων κτηματομεσιτών ακινήτων Ελλάδας. Ιστοσελίδα της Ε.Π.Π.Α

Το C.R.E.C.O.S είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός συντονισμένης διαχείρισης ακινήτων, μια συνεργασία επαγγελματιών των οποίων τα επαγγέλματά τους χρησιμοποιούνται σε κτηματομεσιτικές συναλλαγές. Ιστοσελίδα του C.R.E.C.O.S

Το RealEstatePortal είναι μια πλατφόρμα που ενεργεί ως διαδικτυακό εργαλείο για ανταλλαγή συστάσεων και συνεργασία επαγγελματιών και έχει συνεργασίες με τους παραπάνω.