Τί είναι το Προφίλ/Λογαριασμός ενός χρήστη;

Όταν εγγράφεστε στην πλατφόρμα δημιουργείται το Προφίλ σας. Αν είστε ιδιώτης δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Αν όμως είστε επαγγελματίας, για να μπορέσετε να συμμετέχετε σε Ομάδες Εργασίας, χρειάζεται να συμπληρώσετε στοιχεία του Προφίλ σας. Το Προφίλ όλων των χρηστών είναι εμφανές μόνο στους εγγεγραμμένους και συνδεδεμένους χρήστες της πλατφόρμας και δεν εμφανίζεται δημόσια στο διαδίκτυο.