Τί είναι το Πρότυπο;

Ως επαγγελματίας θα συμμετέχετε σε αρκετές Ομάδες Εργασίας και θα συνάψετε αρκετά συμβόλαια. Τα Πρότυπα είναι έτοιμα συμβόλαια που μπορείτε να αποθηκεύσετε και να τα χρησιμοποιείται με ένα κλικ κάθε φορά που θέλετε να συνάψετε ένα νέο συμβόλαιο.