Τί είναι το Στάδιο «Αρχεία» μιας Ομάδας Εργασίας;

Το Στάδιο «Αρχεία» είναι το τρίτο στάδιο μιας Ομάδας Εργασίας στο οποίο μπορούν όλα τα μέλη να ανεβάζουν και να μοιράζονται έγγραφα και φωτογραφίες. Εγκεκριμένα αρχεία όμως μπορεί μόνο ο Συνεργάτης Επαγγελματίας να ανεβάσει για να τα δουν όλα τα μέλη.