Τί είναι το Στάδιο «Εργασία» μιας Ομάδας Εργασίας;

Το Στάδιο «Εργασία» είναι το τέταρτο στάδιο μιας Ομάδας Εργασίας στο οποίο μπορούν να συμπληρωθούν βοηθητικά πεδία για την επιτέλεση της εργασίας καθώς και τα παραδοτέα έγγραφα.