Τί είναι το Στάδιο «Ομάδα Εργασίας» μιας Ομάδας Εργασίας;

Το Στάδιο αυτό είναι το πρώτο στάδιο μιας Ομάδας Εργασίας, είναι καθαρά πληροφοριακό. Αποτελείται από τις πληροφορίες του Αιτήματος με βάση το οποίο δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας και τα τρία κύρια μέλη, τον Πελάτη, τον Συστήσα Επαγγελματία και τον Συνεργάτη Επαγγελματία.