Τί είναι το Ψηφιακά Υπογεγραμμένο Συμβόλαιο;

Μετά την οριστικοποίηση των Συμβολαίων μιας Ομάδας Εργασίας, στον σύνδεσμο «Προβολή Συμβολαίου…» στο Στάδιο «Συμβόλαια», εμφανίζεται το πεδίο «Ψηφιακά Yπογεγραμμένο Συμβόλαιο …». Εδώ θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου τύπου *.rdsc το οποίο σας συνιστούμε να το κρατήσετε. Το αρχείο αυτό περιέχει όλες τις πληροφορίες του Συμβολαίου σας κρυπτογραφημένες και υπογεγραμμένες από την πλατφόρμα. Το Ψηφιακά Υπογεγραμμένο Συμβόλαιο είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της συνεργασίας μεταξύ των μελών. Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητά του στο εργαλείο που σας παρέχουμε εδώ.